Science for all

Original article: http://tomasz_plewicki.users.sggw.pl/vtu.htm

Векторна теорія Всесвіту

Отправлено  в 22:20

Основи.

Швидкість в просторі.

Зміни питанням існування. Я виявив, що кожен елемент має постійну швидкість в багатовимірному гіперпросторі Sn. Elocity V спостерігаються в навколишньому нас тривимірному просторі S3 є проекцією постійною швидкістю в просторі Sn на просторі S3. Зміна швидкості спирається тільки на зміну напряму вектора в Sn, що призводить до зміни довжини проекції вектора на простір S3.

До складу швидкості.

Розглянемо випадок складу швидкості в двовимірному просторі. Давайте відзначати постійної максимальної швидкості в просторі, що і вектор C і його проекція на одновимірному просторі V. Отже, ми маємо:

V = C Коза

Тому що C є максимальна довжина проекції вектора на одновимірному просторі максимальна зміна довжини вектора V в композиції з векторної суми C:

Vad макс = C — V = C (1 — Коза)

тому що:

Коза = V / C

Ми маємо:

Vad max = C(1 — V/C)

Якщо вектор викликає зміну швидкості має в одновимірному просторі довжину V1, то:

Vad V1 = (1 — V / C)

Тоді векторна сума швидкості суми:

ВСУМ = V + V1 (1 — V / C) = V + V1 — V * V1 / C

І менше або дорівнює C.

Розглянемо тепер зупинці елемента в одновимірному просторі. Якщо:

0 = V + V1 — V * V1 / C

то:

V1 = V / (1 ​​- V / C)

Схоже, що якщо V = С, то елемент не здасться, щоб зупинити з втручанням в одновимірному просторі. Це міркування можна узагальнити на будь-яку багатовимірного гіперпростору.

Маси, інерції.

Я виявив, що інертна маса є відповідність вектор швидкості C на зміну напряму в гіперпростір. Якщо елемент має в просторі S3 швидкістю, рівною нулю (вектор С ортогональна S3), то зміна швидкості в S3 при композиції з вектором паралелі V1 до S3 буде дорівнює:

DV0 = V1

Наступна зміна швидкості елемента при тій же V1 вектора буде дорівнювати:

DV1 = V1 — V * V1 / C

Якщо зміна імпульсу в S3 в обох випадках буде однаковою, то:

m0DV0 = m1DV1

Отже, ми маємо:

m0V1 = m1 (V1 — V * V1 / C)

M0/M1 = 1 — V / C

m1 = m0 / (1 ​​- V / C)

Приймаючи в розрахунок вище міркування можуть бути підняті тезу про те, що інертна маса пристойності простору.

  • map of british underground
  • map of eastern cuba
  • handmade map of philippines
  • language map of karnataka
  • climate map of uae
  • map of costa rica flamingo beach
  • map of brazil continent